Na otevření Služebny OO VB Strnadice

jsme také slavnostně představili za přítomnosti zástupce vedení NOS PČR p. Jiřího Mergla, nejnovější přírůstky v podobě vozidel našich členů.
Jednalo se o vozidla Tatra 613 – doprovodného vozidla vládních kolon
Gaz 24 Volha kombi – nejčastěji používané vozidlo psovodů
Moskvič 412 – zástupce vozidel modrobílého období
Volha 21 – modrobílá, kdy bohužel kvůli počasí nebylo možné jej na představit na místě
a Motorový člun SPORT 100 – originální a původní člun VB ze Slapské přehrady