23.10. Služební víkend

ve dnech 22.-24.10. se na OO VB Strnadice sjelo několik našich příslušníků, aby společně po celý víkend absolvovali službu na OO VB. Služba probíhala přes operační středisko a svůj rajón měly na starost pěší i motorizované hlídky. Okolní oblasti byly rozděleny na několik sektorů a příslušníci  vykonávali běžnou hlídkovou činnost. Bohužel také museli řešit krádež autobusu, případ vandalství a zabývali se i planými poplachy jako rvačkou na Disko u Kohouta v Křečovicích a rozbitou výlohou tamtéž. Podařilo se jim také nalézt část hotovosti z přepadeného transportu ČNB, ke kterému došlo několik dnů před tímto víkendem v Praze. Služba byla pak ukončena předáním pamětních listů.