Dobové fotografie

Dobové foto nejen vozidel z Archivu OKT Jihlava
Branně bezpečnostní závody
Memoriál vrchního strážmistra SNB Rudolfa Ciguly
Výstava ministerstva vnútra
25 let práce SNB

 

 

 

 

 

 

Staršina NB Miloslav Nečásek
Nehody
Foto ze služby
Kriminalistické sborníky
Z časopisu Bezpečnost

 

 

 

 

 

 

Stopy Napětí Bezpečnost
Staň se příslušníkem SNB
Sebeobrana
Zvídálek u SNB-diafon
Sbor národní bezpečnosti-diafon 1972

 

 

 

 

 

 

Sbor národní bezpečnosti-diafon 1981
SNB záruka klidu, pořádku a bezpečí
35 let SNB
Dnem i nocí
Na stráži socialismu

 

 

 

 

 

 

Záštita socialismu
Sloužíme socialistické vlasti
Ve službách lidu
Technika
Technika vozidel

 

 

 

 

 

 

Operační pulty
Objekty pro dohled a řízení
Cedule a vývěsní štíty
Z filmů – příslušnice
Z filmů – příslušníci

 

 

 

 

 

 

Z dokumentů – příslušníci
Z filmů – „jiné“ uniformy
Prezidenti
Komu pochodeň a Chránili svou vlast