7.9. 65 let PMJ Praha

12 dopravních prostředků našeho Klubu, desítky vyznamenaných, p. nadstržm. Michal Starove (poslední žijící zakladatel PMJ Praha), Síň tradic PMJ – oslava jubilea Pohotovostní motorizované jednotky