Z Československých týdeníků


Spartakiádní perličky 1985
Požárníci 1979
Praha 24 hodin 1984
Měsíc, který trvá rok 1981
Policajti. V dnešní době jim není co závidět 1990


25 let SNB 1971
35 let SNB 1980
40 let SNB 1985


Služba v noci 1977
Bezpečnost v dopravě 1982
Zelená vlna 1980
Pozor, děti…! 1976
Úspěchy sportovního oddílu Rudá hvězda 1988