Vývoj brašny pro kriminalistickotechnickou činnost