Exoti aneb jak to bylo doopravdy

díl 12. 5/1982 287