Objekty pro dohled a řízení

Standardizované typy objektů řízení dopravy

První objekt pro dohled a řízení byl instalován v Praze na Letné v roce 1965. Dokonalý přehled, klimatizační zařízení, hygienické prostředí, průmyslová televize. Do Spartakiády v roce 1965 jich bylo v Praze nainstalováno 10. Dodával je podnik ČKD, závod Tatra, provozovna Radotín. Rychlost a počet dalších instalovaných závisel na výrobě nových sloupů ať už rovných nebo šikmých, na kterých byly budky upevněné. První praktické zkušenosti dokázaly, že oproti starým typům jsou lepší. Měly však i slabší stránky. Například, že ani jedno okno nebylo otevíratelné a příslušník tak byl izolován od přestupce a nemohl na něj působit zvukovým znamením. Dále chyběla plošina před vstupními dveřmi do budky. Příslušník tak musel stát na žebříku, přidržovat se a druhou rukou odemykat dveře.

Budka “typ NDR” – první byla na zkoušku instalována v červnu 1964 v Ostravě.

Ostatní objekty