13.5. Střelby OO VB Strnadice na střelnici Břeskáč

11 příslušníků SNB a PS VB bylo proškoleno 13.5.2023

V rámci dalšího školicího dne konaného tentokrát na střelnici Břeskáč nedaleko Jindřichova Hradce absolvovali příslušníci „Klubového personálu“ školení a tématické střelby. Na závěr převzali všichni účastníci opět Čestné uznání z rukou náčelníka OO VB. Tentokrát již 3. uznání v řadě ti, kteří se účastní pravidelně. Velký dík patří i vedoucímu školení Milanovi Sedlákovi, za zajištění celé akce.