Foto přírůstků našich sbírek

Na této stránce vidíte, které nové předměty jsme umístili do našeho OO VB Strnadice v Retroautomuzeu Strnadice.
Jedná se o veškeré předměty, tiskopisy, výbavu, ale i vozidla, která přibyla díka našim členům Klubu historie RAM Strnadice z.s.
Jednotlivé předměty, podrobnosti k nim, více foto a údajů pak už také najdete zatříděné na těchto našich www stránkách v příslušných kategoriích.