pan Jan Kučera

 1.4.1970 jsem nastoupil na náhradní 5 měsíční vojenskou službu u vojsk Ministerstva vnitra, konkrétně do kasáren ve Vyšních Lhotách u Frýdku Místku. Po ukončení náhradní vojenské služby jsem se stal frekventantem prvního běhu “Pohotovostního útvaru VB”. Na podzim téhož roku jsem složil přísahu v Lidicích a stal jsem se příslušníkem VB. Nástupní škola včetně praxe trvala 19 měsíců do dubna 1972. Mezitím jsem se oženil a narodila se mi první dcera Kačenka.
     Nastoupil jsem na okres Praha-východ konkrétně na Obvodní oddělení VB Uhříněves v hodnosti strážmistr. Tam jsem působil deset let až do roku 1982 kdy jsem odcházel z funkce náčelníka MO-VB Uhříněves, Praha 10. Mezi tím se mi narodila druhá dcera Jaruška a bohužel se rozpadlo i moje manželství. Dostudoval jsem praporčickou školu s maturitou a získal jsem důstojnickou hodnost. Obě dcery jsem dostal do své péče a proto jsem hledal místo v rámci VB mimo přímý výkon služby, abych se mohl dětem plně věnovat.
     Nastoupil jsem na Obvodní správu VB Praha 10 jako referent pro PS-VB. Během dvou let jsem docílil toho, že se naši členové PS-VB stali nejlepšími v Praze. Pak jsem přestoupil na Oddělení vyšetřování VB Praha 10 jako vyšetřovatel. Tam jsem pracoval dva roky převážně na mravnostních trestných činech. Pak jsem byl převelen na odbor VB jako zástupce náčelního tohoto odboru. Tam jsem pracoval až do roku 1988 v hodnosti kapitána.
     Pak jsem byl až do prosince 1989 převelen na MO-VB Zahradní Město jako hlídkový příslušník VB (viz. má kniha Horská dráha života) . V té době jsem s dalšími kolegy vypracoval spis zahrnující desítky návrhů na změny v rámci naší organizace, které jsem v prosinci 1989 předložil Federálnímu ministru Vnitra JUDr. Sacherovi v rámci jeho akce dne otevřených dveří. Ihned jsem byl převelen do jeho poradního sboru a byla mi propůjčena hodnost plukovníka.
     V té době mi pan ministr nabídl funkci tiskového mluvčího nejdříve OS VB Praha 10 a později i MS-VB Praha. Také mi bylo umožněno dokončit svá studia na VŠ MV. V rámci rozdělení republiky na Českou a Slovenskou zanikaly federální orgány a já jsem se rozhodl od policie odejít a začít podnikat. V roce 1985 sem se podruhé oženil a v roce 1995 se nám narodila třetí dcera Anička. Kariéru u policie jsem ukončil bez jediné poskvrnky a myslím si, že jsem ve svých funkcích dal tomuto státu i společnosti maximum možného a jsem na dobu své služby  u  VB i  Policie patřičně hrdý. Obdržel jsem za dobu své služby dvě státní a tři rezortní vyznamenání.
Kučera Jan

A za OO VB Strnadice dodáváme, že odkazy na opravdu zajímavé knihy (tištěné, elektronické i audioknihy) popisující službu nejen u SNB (Krimi dekameron 1, 2, 3 a jiné) najdete přímo na stránkách pana Kučery www.kjk.cz