15.4. Otevření služebny

Tak jako každý rok, jsme zahájili sezónu otevřením OO VB Strnadice v Retroautomuzeu Strnadice, kde je nyní vystaveno již přes 200 historických vozidel a zahájili jsme i veteránskou sezónu, kdy návštěvníci jeli okružní jízdu. Na tomto okruhu jsme na 3 stanovištích kontrolovali v rámci měsíce dubna- měsíce bezpečnosti na silnicích- dodržování rychlosti a technického stavu a povinné výbavy vozidel. Na posledním stanovišti pak byli řidiči přezkoušeni z vyhlášky 100. Zkontrolováno takto bylo skoro 60 vozidel během dvou hodin. V areálu Muzea pak mohli návštěvníci shlédnout i historická
a současná vozidla Policie ČR. Byl zde také stánek BESIP a náborový stánek Policie ČR.

V rámci služebny byly letos novinkou nové výstavní regály, kde je vystaveno mnoho nových exponátů a i socha příslušníka SNB, kterou se nám podařilo získat do sbírek před několika lety a doposud nebyla vystavena. Samozřejmostí bylo i spuštění semaforů řízených z naší Budky VB. Na oddělení můžete nyní vidět i originál Přísahy SNB a novou magnetickou mapu s magnetickými symboly, které používal SNB již v 70. letech pro vyznačování polohy jednotek a skutků.