8.10. Schůze RAM

Již 5. schůze Klubu historie RAM Strnadice se uskutečnila v Retroautomuzeu ve Strnadicích. Přijati byli další zájemci o členství a v Klubu je tak nyní 35 řádných členů. Představena byla i nová vozidla členů a v podvečer se promítaly zatím nikde nezveřejněné filmy s tématikou SNB.