Dobové články z Kriminalistických sborníků

Studna aneb jak to bylo doopravdy
Olga Hepnarová
Kvadratura ženy aneb jak to bylo doopravdy
20 , 25 a 35 let pyrotechnické služby MV
Daktyloskopie

 

 

 

 

 

 

Dopravní služba, přestupky, nehody a jiné
Formy pyrotechnické činnosti prováděné v rámci SNB
Historie průkazů totožnosti
K práci výjezdových skupin VB
Kynologie

 

 

 

 

 

 

Nové prostředky, technika a postupy
O práci federálního odboru FKÚ
Operační střediska VB
Organizace dohledu na technický stav motorových vozidel ve STK
Pohotovostní motorizované jednotky

 

 

 

 

 

 

Použití magnetofonů a videokamer v kriminalistické praxi
Rozvoj výpočetní techniky a jejího využití v ČSSR
Služební odznaky kriminální služby
Služební potápěči MV
Televize a sdělovací prostředky

 

 

 

 

 

 

Vrtulníky a jejich využití
Vyhledávání podzemních objektů 
Vývoj brašny pro kriminalistickotechnickou činnost
Zabezpečovací technika a PCO
Postoj veřejnosti k pomocné stráži VB