Schůze a secvičení v RAM 12.10.

12.10.2019 proběhla v Retroautomuzeu schůze za účelem založení spolku. Byl založen Klub historie RAM Strnadice. Odpoledne následovalo secvičení příslušníků na různé zákroky podle dobových materiálů.