O nás

Naše značky:

www.oovbstrnadice.cz
Služebna OO VB Strnadice
Expozice OO VB Strnadice
Budka řízení provozu OO VB Strnadice
Klub historie RAM Strnadice
facebook OO VB Strnadice
facebook Jak (ne)má vypadat vůz a uniforma SNB

a rovněž naše ostatní aktivity – jsou apolitické. Skupina na Facebooku byla vytvořena, aby pomohla těm, kteří o pomoc žádají a poradit si dají. Na špatných příkladech se snaží informovat o tom, co je špatně a jak by to mělo být. V Expozici OO VB Strnadice se snažíme o doplnění historie dnešní Policie, která má snahu a tendenci z politických důvodů tuto historii opomíjet a navazovat až na četnictvo. Přes 40 let zde tedy zločiny nikdo neřešil ? Nelze se vzdát veškeré minulosti jen proto,  že byla „v nějaké době“. Mnoho příslušníků se věnovalo „normálním“ (pokud to tak lze vyjádřit) zločinům, krádežím, vraždám apod.

Expozice Obvodního Oddělení Veřejné Bezpečnosti Strnadice je jedinečná ukázka dobové služební místnosti Sboru Národní Bezpečnosti a spolu s vedlejší výstavkou dobových přístrojů a artefaktů je největší veřejně přístupnou sbírkou, kterou nenajdete nikde jinde na území bývalé Československé republiky. Sbírka je pojata jako součást historie POLICIE, kdy jsou vystavovány zejména dobové předměty z let 1945-1991 (kdy zanikl SNB) se zaměřením převážně na 80. léta. Na výstavě jsou vystavovány radiostanice, zastavovací terče, součásti výstroje, medaile, odznaky, vyznamenání, nařízení, věstníky, publikace atd. V současné chvíli je vystaveno již přes 3500 dobových předmětů a z toho je více než 3000 předmětů souvisejících přímo s SNB. OO VB Strnadice disponuje také 37 funkčními  dopravními prostředky a to i motocykly a autobusy.

 

Historie OO VB Strnadice

2012
Od tohoto roku se datují výraznější počátky činnosti majitelů jednotlivých služebních vozidel VB – v současné době už členů Klubu historie RAM Strnadice. Majitelé však tehdy vystupovali na různých akcích pod „jistou nejmenovanou společností“ aniž by se někdo z nás stal jejími členy. Postupem času se akce množily a přidávaly a pravidelně každý rok jich bylo několik desítek. Stávaly se z nich akce placené a pokrývající nejen náklady na přepravu vozidel na akci.

2015
Koncem tohoto roku a počátkem roku příštího narůstá nespokojenost jednotlivých majitelů vozidel s „jistou nejmenovanou společností“. Zejména pak vzhledem k jejímu jednání vůči nám, majitelům vozů VB. „Jistá nejmenovaná společnost“ po uplynulé dva roky nemění postoj – je neochotná rozšiřovat členskou základnu mimo dva základní členy, s tím souvisí značně neprůhledné financování, které právě nečlenům není potřeba odkrývat a vrchol tohoto všeho je právě akce 25 let policie ČR. Jakub Al-Lami se jako první rozhodl navždy přerušit veškeré styky a kontakty s touto společností a distancovat se od ní. Tím, že se tedy nikdo nestal a nemohl stát členem „jisté nejmenované společnosti“ byl jeho „odchod“ počátkem „odchodu“ prakticky i všech ostatních majitelů vozidel VB.

2016
Autorem původní myšlenky a nápadu na OO VB Strnadice je Jakub Al-Lami. Historie oddělení se začala psát již v roce 2016, kdy z původní žádosti o uskladnění jednoho většího exponátu, se vyvinula idea na vybudování funkčního, přístupného a opravdu dobového oddělení Veřejné Bezpečnosti. Bohužel obdobné snahy jiných klubů a nadšenců o otevření dobové služebny vydržely jen pár měsíců a služebny se záhy uzavřely. A tak právě Retroautomuzeum bylo příslibem dlouhodobě stabilních prostor s dobrou dostupností od Benešova a od Prahy. Majitel prostor Ing. Libor Kucharski nakonec nejen že souhlasil s původním návrhem Jakuba Al-Lami, ale došlo i k jeho rozšíření o výstavní místo vedle oddělení.

2017
V roce 2017 došlo k úpravě  prostor v Retroautomuzeu. Nastalo stěhování exponátů a příprava expozice. Budování oddělení, rozmísťování  předmětů výstavky a umísťování jednotlivých kusů nábytku, výstavních polic atd.

2018
14.4.2018 bylo OO VB Strnadice se související expozicí slavnostně otevřeno. V této související expozici jsou vystavovány veškeré další předměty související se Sborem Národní Bezpečnosti, aby nenarušovaly koncept a střídmost právě uvedeného oddělení. Počet  SNB předmětů v době otevření byl 864 kusů.

2019
Byl v říjnu na ustavující schůzi založen:

Klub historie RAM Strnadice, z.s.
IČO: 08645272
spisová značka L 72668 vedená u Městského soudu v Praze
Strnadice 27, 257 53 Maršovice
Korespondenční a doručovací adresa: Soběhrdy 9, 25601 Soběhrdy

Do Klubu toho dne vstoupilo všech 19 účastníků schůze a stalo se řádnými členy.

2020
Do 3. sezóny se Expozice otevřela ve změněné podobě, zejména výstavní část a počet vystavených předmětů týkající se SNB překonal číslici 2000. Vystaveno je již 2043 exponátů a 2972 dobových exponátů celkem. Většina činnosti Klubu se přesunula k webovým stránkám a jejich rozšiřování a zkvalitňování. Nachází se tak na nich již přes 10 000 fotografií.

2021
V tomto roce jsme se účastnili zejména akcí souvisejících s výročím 30 let Policie ČR. Největší akcí roku pak byla spanilá jízda 17 historických vozidel a 7 motocyklů VB a Policie, kterých jsme na jízdu za Klub historie RAM Strnadice dodali celkem 13. Pohotovostní motorizovaná jednotka Praha navíc oslavila 65. výročí a na tuto oslavu jsme dodali všechna historická vozidla. Rozvoj OO VB Strnadice pak proběhl i na poli rozšíření vozového parku o vozidla POLICE v bílozeleném provedení „porevolučních“ let. Pokračovali jsme také s rozšiřováním počtu exponátů a tak jejich počet překročil 2700 exponátů týkajících se SNB a 3500 dobových exponátů celkem.

2022

Dva veliké milníky pro Klub historie RAM Strnadice potažmo OO VB Strnadice.

Patrně největší událostí roku je podepsání Dohody o vzájemné spolupráci s Nezávislým odborovým svazem Policie České republiky.
Na tento rok jsme také připravili „odhalení“ našeho vskutku největšího sbírkového exponátu v Retroautomuzeu ve Strnadicích. Jedná se o Budku VB pro řízení provozu na křižovatkách. Poslední zachráněnou na území ČSSR.  Počet vystavených sbírkových SNB předmětů překročil počet 3000 a na našich www stránkách bude již přes 20000 fotografií. Členská základna se rozšířila na počet přes 30 členů a jejich vozidel k dispozici máme již 40.

2023
Je v plánu zcela předělat podobu výstavní části expozice OO VB a částečně pozměnit koncepci Služebny OO VB.

1.1.2023 vzniklo Muzeum porevoluční policie z.s. jehož předsedou je jeden ze zakládajících a stávajících členů OO VB Strnadice. Tento spolek úzce spolupracuje s naším Klubem historie RAM Strnadice z.s. i OO VB Strnadice. Členové se i se svými vozidly jsou schopni účastnit našich akcí a doplnit tak historické období Policie ČR.

 

Příslušníci OO VB Strnadice (potažmo Klubu historie RAM Strnadice) již po mnoho let tedy spolupracují s Policií ČR zejména pak na okresech Benešov, Vlašim a v hlavním městě Praze a dále pak v okrese Nový Jičín. Podpis Dohody o vzájemné spolupráci s Nezávislým odborovým svazem Policie České republiky tak bylo logickým krokem obou zúčastněných subjektů, kdy oba mají zájem na důstojné zachování a prezentaci historie tohoto bezpečnostního sboru. Účastní se pravidelných akcí, ať už preventivních s účastí široké veřejnosti, tak i interních výročních akcí a setkání, kde se setkávají jak současní, tak i bývalí příslušníci, kteří sloužili ještě za existence SNB.

Příslušníci OO VB Strnadice se účastní ale i akcí pořádaných jinými subjekty v rámci rezortu Ministerstva vnitra např. v gesci Hasičských záchranných sborů, Zdravotnické záchranné služby apod. A dále pak i akcí pořádaných komerčními a soukromými subjekty.

Dále se příslušníci účastnili i se svými vozidly natáčení mnoha seriálů, filmů a reklam. Jejich fotografie naleznete již i v mnoha publikacích a časopisech. Vozidla jsme zapůjčili i na několik svateb a jiných eventů. Průřez těmito všemi událostmi najdete pak v sekci Fotogalerie.

VĚNOVÁNO VŠEM PŘÍSLUŠNÍKŮM ZA JEJICH SLUŽBU, ZEJMÉNA PAK TĚM Z OKRESU BENEŠOV.

Služebna pro filmování

Vozidla pro filmování