Vedoucí partiové prodejny aneb jak to bylo doopravdy

díl 7. 10/1978 577