Budka VB pro řízení dopravy

Jedná se zřejmě o poslední dochovaný a námi po všech povoleních řádně získaný exemplář z Olomouce, z křižovatky Velkomoravská x Rooseveltova. Po mnoha měsících korespondování a mnoha odeslaných žádostech, se nám podařilo tuto Budku pro dohled a řízení nad provozem z období nejen VB, ale i následně POLICIE získat, jako náš zatím největší sbírkový exemplář. Původní zachované vybavení dokladuje i to, že původní umístění bylo na křižovatce Leninova x Polská. Využívat jí budeme i s původním zprovozněným řadičem světelné signalizace při dobových akcích. Po náročné rekonstrukci byla uvedena do stavu po dodání v 60. letech. Je v ní osazeno původní dobové vybavení spolu s funkčním ovladačem světelné signalizace, která je v Retroautomuzeu osazena v podobě několika semaforů pro chodce i vozidla.

Historicky první objekt pro dohled a řízení byl instalován v Praze na Letné v roce 1965. Dokonalý přehled, klimatizační zařízení, hygienické prostředí, průmyslová televize. Do Spartakiády v roce 1965 jich bylo v Praze nainstalováno 10. Dodával je podnik ČKD, závod Tatra, provozovna Radotín. Rychlost a počet dalších instalovaných závisel na výrobě nových sloupů ať už rovných nebo šikmých, na kterých byly budky upevněné. První praktické zkušenosti dokázaly, že oproti starým typům jsou lepší. Měly však i slabší stránky. Například, že ani jedno okno nebylo otevíratelné a příslušník tak byl izolován od přestupce a nemohl na něj působit zvukovým znamením. Dále chyběla plošina před vstupními dveřmi do budky. Příslušník tak musel stát na žebříku, přidržovat se a druhou rukou odemykat dveře.