Knihy

Vystaveno je mimo níže uvedené i: 545 Kriminalistických sborníků z let 1958-2000 a Kriminalistika v počtu 38 kusů