Vzorník pro jednotné značení služebních motorových vozidel VB 1976 s pozdějšími dodatky

Tento předpis upravuje návod na umístění a velikosti písma kulatého.

Pozor !!!! Pozor !!!! Pozor !!!! Pozor !!!! Pozor !!!! Pozor !!!! Pozor !!!! Pozor !!!! Rozměry kapot a dveří vozidel v tomto předpisu zřejmě tehdy navrhovatel neměl k dispozici a tedy některá umístění písmen VB nejsou zcela přesné (např. přední kapota VAZ 2101, přední i zadní GAZ 24, přední Škoda 120 apod.). Tedy je potřeba volit umístění písmen kompromisním řešením s přihlédnutím na konkrétní fotografii daného vozu. Je zřejmé, že při navrhování písma nebylo přihlédnuto ke skutečnému rozvržení písma na daném vozidle a to ani zpětnou vazbou. Velikosti písmen a číslic však odpovídají.

Dále se pak mírně lišil i předpis na hranaté písmo.

Část předpisu – na motocykly – nebyla realizována, protože byly dodávány motocykly jiné typové řady.

Pokud byste chtěli, můžete nám poděkovat za poskytnutí materiálů i finančním darem na náš transparentní účet vedený u FIO Banky: 2401736819 / 2010
Za případné dary moc děkujeme. Klub historie RAM Strnadice a příslušníci OO VB Strnadice