Podpořte nás

Vážení návštěvníci, příznivci a kolegové,

Pokud máte zájem stát se členem Klubu historie RAM Strnadice z.s., neváhejte nás kontaktovat.  Podmínkou není vlastnit ani dobové vozidlo, ani uniformu, “podmínkou” je mít zájem o historii, sběratelství a mít zájem účastnit se s námi různých akcí. Jsme apolitičtí. V současné době má náš Klub již 44 členů. Jsou to bývalí příslušníci, kteří sloužili třeba i ve SNB, ale i u Policie a nebo nesloužili vůbec, ale zajímá je historie, technika apod. tehdejšího SNB.

Budeme také rádi za každou pomoc a podporu v rozšiřování OO VB Strnadice. Pokud máte v okolí někoho, koho by naše činnost mohla zajímat, doporučte mu naše stránky nebo návštěvu OO VB Strnadice. Třeba právě i on nebo ona, bude mít zájem věnovat nám, či za rozumnou částku odprodat nám, jakýkoliv předmět související se Sborem národní bezpečnosti, který by rozšířil naši expozici. Lze jej zanechat i v pokladně Retroautomuzea ve Strnadicích nebo se domluvit přes e-mail OOVBStrnadice@seznam.cz

Rádi budeme za veškeré předměty související s SNB:
-předměty i zde vystavené, či jejich odvozené typy a to jak starší, tak i novější a to jak celky, tak i jen části
-poškozené, nekompletní, prošlé, nefunkční či znehodnocené
-veškeré přístroje a nástroje, jejich části, kabeláže, součásti, příslušenství, náhradní díly, obaly
-spolu s návody, předpisy, pokyny k obsluze, šablony, nálepky, nápisy, označení
-výstroj, součásti výstroje, vybavení, majáky, radiostanice, svítilny atd.
-dokumenty, formuláře, předpisy, pokutové bloky, ať už vyplněné či prázdné apod.

Předměty lze zasílat i na Korespondenční a doručovací adresu: Soběhrdy 9, 25601 Soběhrdy

Pokud byste nás chtěli jakkoliv finančně podpořit, budeme rádi za jakoukoliv částku, kterou nám můžete zaslat na transparentní účet našeho Klubu historie RAM Strnadice: 2401736819/2010.

Na poskytnutý dar vám rádi vystavíme potvrzení či darovací smlouvu, abyste darovanou částku mohli odečíst ze základu daně.

Náhled na transparentní účet:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2401736819

Předem děkují příslušníci Obvodního Oddělení Veřejné Bezpečnosti Strnadice