VRTULNÍKY

Historie nejen vrtulníků u SNB
Zdroj: www.vrtulník.cz použito s laskavým svolením p. Bořivoje Čecha

Další informace a články na našich stránkách k tomuto tématu:

https://www.oovbstrnadice.cz/vrtulniky-a-jejich-vyuziti/

K 1.7.1935 byla zřízena Československá letecká policie (ČSLP). Vznikly Četnické letecké hlídky (ČLH), které létaly na stíhacích a zvědných letadlech. Velitelem byl mjr. Antonín Vlk.
Od 12.12.1947 došlo ke změně názvu vyhláškou MV č. 4169/1947-Va5 na Bezpečnostní letectvo (BL). Od roku 1948 plnilo BL i funkci vládní letky Ministerstva dopravy při přepravě vládních činitelů.

Předpokládá se, že někdy kolem 10.5.1948 mohlo dojít k předání prvního vrtulníku Fa 223 vojenské správě, která jej následně předala přímému uživateli BL a dále pokračoval zkušební program již pod novým typovým označením VR-3.1.

27.3.1950 MV ČSR vydalo výnos o změně tvaru značky státní příslušnosti na nové “B” a pomlčka a čtyři cifry.
5.1.1951 por. Miloslav Eliáš navrhl kolegiu MNB založit specializovaný letecký útvar s prozatímním názvem Letecký útvar Sokol. Ten měl plnit základní leteckou podporu útvarům SNB.

K 3.4.1951 byla založena Bezpečnostní letka (BLet) se sídlem v Ruzyni výnosem MNB č. s-505/10 taj.-51. Letka byla podřízena veliteli Státní bezpečnosti a jejím velitelem byl ustanoven npor. Miloslav Eliáš. V majetku Ministerstva vnitra zůstalo 15 letounů a 30 příslušníků. Bezpečnostní letka zajišťovala přepravu osob a věcí pro potřeby SNB, plnila bezpečnostní úkoly podle zvláštních požadavků velitelství SNB (pátrání po pachatelích trestné činnosti, vyhledávání osob, letecký průzkum a fotografování) a dále sloužila k leteckému výcviku příslušníků sboru v aeroklubech SNB.

K 23.10.1953 byla LMV usnesením MV formálně zrušena a posléze byl zaveden Letecký oddíl Ministerstva vnitra (LO MV). Velitelem byl ustanoven plk. Miloslav Eliáš. Stanoviště bylo v Praze-Ruzyni. Oddíl se řídil civilními předpisy pouze při provádění leteckých prací, zbylé činnosti jako například výcvik, podléhaly vojenským normám. Letadla se opět začala označovat ve formátu OK-BY.

Úkoly útvaru upravoval Statut LO MV vydaný v tajném rozkazu MV č. 121/1958.
LO začal zajišťovat i leteckou přepravu stranických a vládních činitelů na domácích i zahraničních tratích. Toto rozhodnutí vzešlo z jednání ÚV KSČ z 9.7.1956. Do té doby přepravu zajišťoval dopravní pluk ve Kbelích.

Od roku 1961 se používal vrtulník Mi-1 OK-BYK. Vrtulník vybavený Geiger-Mulleroým počítačem sloužil i k radiačnímu průzkumu země.

Dále v roce 1961 přišel vrtulník Mi-4 OK-BYL

Od 14.1.1963 Letecký oddíl Ministerstva vnitra používal jeden kus vrtulníku SM-2 v.č. 203009 OK-BYK.

Od roku 1970 vrtulníky dostaly poznávací značku tvořenou písmenem B a čtyřmi číslicemi.

V prosinci 1970 přišla první Mi-8P OK-BYL.

Oblíbení tahouni Mi-2 byly dodáni ve značném počtu 32 kusů (hodně jich bylo předáno později jiným provozovatelům – 6 kusů armádě) v roce 1972.

Od roku 1973 začala spolupráce s Dopravním inspektorátem Městské správy VB v Praze při kontrole a řízení dopravy v Praze.

19.12.1974 na Barrandově proběhla projekce ukázek z filmu Major Zeman a pak byli herci dopraveni dvěma vrtulníky do zámečku ve Starém Hrozňatově u Chebu. Stoly se prohýbaly pod nadívanými pstruhy, dančími kýtami na víně a špikovanými bažanty. Víno, koňak, vodka, ale i pivo a šampaňské tekly proudem. K tanci vyhrávala kapela Pytláků. Druhý den po snídani zase všichni odletěli zpět do Prahy.

V roce 1977 začalo FMV ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ústavem národního zdraví shromažďovat informace o činnosti Letecké záchranné služby v evropských státech.
K dalšímu přejmenování došlo v roce 1979 na Leteckou správu Federálního ministerstva vnitra (LS FMV).

V roce 1979 se rozvíjela se spolupráce s URNA. Taktéž v tomto roce došlo k použití vrtulníku Mi-2 ve filmu Smrt stopařek 1979. A v roce 1980 použili filmaři vrtulník Mi-2 B-2541 s pilotem Červíčkem ve filmu Za trnkovým keřem 1980. Filmaři tehdy přestříkali vrtulník do podoby civilního vrtulníku OK-LYR.

V roce 1984 provedlo FMV první pokusné lety s lékařem na palubě. Koncepci budoucí Letecké Záchranné Služby vytvořili ing. Karel Kakos a ing. Jiří Šubrt, CSc. První etapa zkušebního provozu LZS v Praze byla plánovaná a realizovaná od 1.4. do 30.5.1987. Umožnily ji dohody mezi FMV, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem dopravy a spojů, která stanovila její právní základ. Pražský Ústav národního zdraví vyčlenil lékařský personál, LS FMV poskytla volné vrtulníky a zajistila jejich přestavbu pro zdravotnické účely. Československá státní pojišťovna se spolupodílela na finančním krytí celého projektu. V tomto období byl provoz zabezpečován vrtulníkem Mi-2 B-2401 Letecké správy FMV.

V roce 1988 došlo k přejmenování LS FMV na Leteckou správu Sboru národní bezpečnosti (LS SNB). V jejím čele stál plk. JUDr. Jozef Tarčák. Vedoucí vrtulníků byl npor. Jiří Kiliánek.

18.11.1980 měl vrtulník Mi-2 B-2402 nehodu ve Východních Čechách.

V roce 1981 probíhalo filmování s Mi-2 pro komediální film Zelená vlna.