V rámci již III. školicího dne konaného v Neveklově bylo proškoleno 14 osob našeho “Klubového personálu”. Na školení byly opět promítnuty dva školící 16 mm filmy Krátkého filmu, které se týkaly především kázně, uniforem a taktice zásahu. Dále pak byli účastníci proškoleni ohledně sestavení, umístění a obsluhy radaru RAMER 3F. Byli také seznámeni s vybranými typy radiostanic a seznámili se také s jejich obsluhou. Seznámili se také s vývojem a obsahem kriminalistických kufrů B2, B50 a KT Brno, Fotokufrem a Fotopuškou. Před obědem proběhla i soutěž dvou dvojic při sestavování dvou radarů RAMER 3F najednou. Zvítězilo družstvo OO VB Jindřichův Hradec, které sestavilo radar za 6minut 20sekund. Družstvo OO VB Ústí nad Orlicí sestavilo radar za čas 8minut 20sekund. Poslední školicí blok se týkal rozlišení a obsluhy radiodispečerského pultu, kterým naše OO VB Strnadice disponuje v Retroautomuzeu Strnadice. Na závěr se účastníci seznámili s veškerým technickým příslušenstvím, kterým disponuje OO VB Strnadice.