26.10.2022 Klub historie RAM Strnadice z.s.

podepsal

DOHODU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI S

NEZÁVISLÝM ODBOROVÝM SVAZEM POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Podpis Dohody o vzájemné spolupráci s Nezávislým odborovým svazem Policie České republiky bylo logickým krokem obou zúčastněných subjektů, kdy oba mají zájem na důstojné zachování a prezentaci historie tohoto bezpečnostního sboru.

Více informací a fotografie naleznete zde:

Dohoda o spolupráci s Klubem historie RAM Strnadice

 

Upozornění

Důrazně se tímto ohrazujeme před jakýmkoliv spojováním našich aktivit a činností se spolkem PHSOS z.s. nebo též Policejní historickou společností. Zároveň se od nich distancujeme a odmítáme, aby naše jméno bylo jakkoliv s výše uvedeným spolkem spojováno.
Důvodem distancování se je jednání výše uvedeného spolku, které je v rozporu s dobrými mravy a poškozuje nejen členy našeho Klubu historie RAM Strnadice z.s. a OO VB Strnadice. Loni opět využil výše uvedený spolek vozidla našich členů, za které opět neuhradil ani náklady za zapůjčení, ani PHM a to i přesto, že od organizátorů akcí peníze inkasoval.

Nový leták

Od otevření naší Expozice a Služebny OO VB Strnadice v roce 2018 se toho mnohé událo a změnilo.

I proto máme nyní nový leták, kde je aktualizován počet vystavených předmětů. Počet vystavených artefaktů souvisejících se SNB se zvýšil o 1400 předmětů. A na fotografiích byla obměněna fotografie expozice za fotografii Budky VB se semafory, kterou jsme vám tento rok již představovali.