Služební víkend na OO VB Strnadice a opětovné nahlédnutí do rozšiřujících se sbírek