Přibylo 700 foto:

dobové foto, Vaše foto ze služby, foto vozidel
foto vybavení OO VB Strnadice,
Kniha Služeb OO VB Tanvald,
Spojovací příprava,
Předpis pro radioprovoz
a další