Přidáno

mnoho dobových fotografií ze služby a do vozidel, do Vybavení OO VB Strnadice a přidáno několik sekcí do Dobových publikací