V sekci Video

najdete pod našimi videoklipy minifilm z Retroautomuzea a naší služebny s názvem Zatčený 22.8.2020 (omluvte sníženou kvalitu);

Dále jsme přidali sekci Medailonky našich vozidel s odkazy na videa současných služebních vozidel SNB vlastněných členy Klubu a natočených naším technikem Jirkou Schottem;

V sekci O nás jsme rozšířili historii