Přidali jsme další vozidla a motocykly,

kterými disponuje naše OO VB Strnadice