Došlo k rozdělení kategorií předmětů

Vybavení OO VB Strnadice

kvůli přehlednosti tam, kde již bylo více předmětů