5 dalších vozidel

jsme přidali do sekce Vozidla OO VB Strnadice