Přibyly diafony

Sbor národní bezpečnosti 1973
Sbor národní bezpečnosti 1981
Do sekce FOTO ZE SLUŽBY Z PUBLIKACÍ A MÉDIÍ