Upozornění

Důrazně se tímto ohrazujeme před jakýmkoliv spojováním našich aktivit a činností se spolkem PHSOS z.s. nebo též Policejní historickou společností. Zároveň se od nich distancujeme a odmítáme, aby naše jméno bylo jakkoliv s výše uvedeným spolkem spojováno.
Důvodem distancování se je jednání výše uvedeného spolku, které je v rozporu s dobrými mravy a poškozuje nejen členy našeho Klubu historie RAM Strnadice z.s. a OO VB Strnadice. Loni opět využil výše uvedený spolek vozidla našich členů, za které opět neuhradil ani náklady za zapůjčení, ani PHM a to i přesto, že od organizátorů akcí peníze inkasoval.

Nový leták

Od otevření naší Expozice a Služebny OO VB Strnadice v roce 2018 se toho mnohé událo a změnilo.

I proto máme nyní nový leták, kde je aktualizován počet vystavených předmětů. Počet vystavených artefaktů souvisejících se SNB se zvýšil o 1400 předmětů. A na fotografiích byla obměněna fotografie expozice za fotografii Budky VB se semafory, kterou jsme vám tento rok již představovali.

16.4.2022 bude slavnostně odhalena Budka VB

Jedná se zřejmě o poslední dochovaný a námi po všech povoleních řádně získaný exemplář z Olomouce, z křižovatky Velkomoravská x Rooseveltova. Po mnoha měsících korespondování a mnoha odeslaných žádostech, se nám podařilo tuto Budku pro dohled a řízení nad provozem z období nejen VB, ale i následně POLICIE získat, jako náš zatím největší sbírkový exemplář. Původní zachované vybavení dokladuje i to, že původní umístění bylo na křižovatce Leninova x Polská. Využívat jí budeme i s původním zprovozněným řadičem světelné signalizace při dobových akcích. Po náročné rekonstrukci byla uvedena do stavu po dodání v 60. letech.

Několik málo fotografií z rekonstrukce:

Informace z dobového tisku:

První objekt pro dohled a řízení byl instalován v Praze na Letné v roce 1965. Dokonalý přehled, klimatizační zařízení, hygienické prostředí, průmyslová televize. Do Spartakiády v roce 1965 jich bylo v Praze nainstalováno 10. Dodával je podnik ČKD, závod Tatra, provozovna Radotín. Rychlost a počet dalších instalovaných závisel na výrobě nových sloupů ať už rovných nebo šikmých, na kterých byly budky upevněné. První praktické zkušenosti dokázaly, že oproti starým typům jsou lepší. Měly však i slabší stránky. Například, že ani jedno okno nebylo otevíratelné a příslušník tak byl izolován od přestupce a nemohl na něj působit zvukovým znamením. Dále chyběla plošina před vstupními dveřmi do budky. Příslušník tak musel stát na žebříku, přidržovat se a druhou rukou odemykat dveře.

Pro zájemce o více informací odkaz na další informace na našich stránkách:
https://www.oovbstrnadice.cz/objekty-pro-dohled-a-rizeni/

Přibylo 700 foto:

dobové foto, Vaše foto ze služby, foto vozidel
foto vybavení OO VB Strnadice,
Kniha Služeb OO VB Tanvald,
Spojovací příprava,
Předpis pro radioprovoz
a další

PŘIJÍMÁME NOVÉ ČLENY z celé ČR

Klub historie RAM Strnadice, OO VB Strnadice přijímá stále nové členy. Máte zájem o historii Policie (Sboru národní bezpečnosti) zejména období od roku 1945 do roku 1992? Máte historickou techniku nebo jen uniformu z tohoto období a chcete se k nám připojit? Chcete se stát členem našeho Klubu a účastnit se různých akcí, natáčení a setkání se současnými i bývalými příslušníky? Zajímají vás informace, přístroje a postupy oné doby? Pak  se ozvěte na náš klubový mail oovbstrnadice@seznam.cz , sdělte nám nějaké informace o sobě a my se vám ozveme.

Není rozhodující z které části republiky jste. Členy máme z takřka každého kraje. Bývalé příslušníky, současné příslušníky i nikdy nesloužící sběratele či badatele.