44 členů má od 7.10.2023

Klub historie RAM Strnadice z.s.

Na schůzi 7.10. bylo přijato 8 nových členů.
Náš klub je tak největším klubem v ČR, zabývající se historií Policie – Sborem národní bezpečnosti.
Členové také disponují více než 45 vozidly a dalších 15 vozidel je v přípravě.