Přibyl

Návod na použití a údržbu pistole ČZ model 70

Dále pak nová operační mapa okolí našeho OO VB Strnadice s magnetickými symboly pro vyznačení poloh jednotek a vozidel na této operační mapě. O těchto magnetech jsme již psali a máme je vystavené i samostatně. Dále o nich pojednává i článek v Kriminalistickém sborníku.