Do Vozidel OO VB Strnadice přibyly nové dopravní prostředky, kterými disponujeme