Do sekce Vozidla OO VB Strnadice

přibyly další motocykly, kterými disponujeme