Klub historie RAM Strnadice stále přijímá nové členy.

Pokud máte zájem převážně o historii Sboru Národní Bezpečnosti jako součásti historie Policie, zajímáte se o dobové informace, materiály, předměty, relikvie a činnost tohoto sboru, chcete-li se účastnit různých akcí nebo se jen setkat s lidmi se stejným zájmem, přivítáme vás rádi v našem Klubu historie RAM Strnadice a na OO VB Strnadice.

Stávající členskou základnu máme po celé ČR. Podmínky a podrobnosti k členství vám rádi sdělíme na váš dotaz přes e-mail – oovbstrnadice@seznam.cz