Oznámení: Klubové změny

M. Jaroš není od 12.6.2021 členem a pokladníkem Klubu historie RAM Strnadice