Byly aktualizovány galerie

Příslušníci z dokumentů
Vozidla VAZ a GAZ
Pancéřové vozy VOS
Vozidla OO VB Strnadice