Sekce fotografií Technika

byla rozdělena na sekci:

Technika

Technika vozidel

Operační pulty