Přibyl

VZORNÍK PRO JEDNOTNÉ ZNAČENÍ SLUŽEBNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL VB 1971 – naleznete ho v sekci Návody