Přibyly fotografie

do sekcí – Vybavení OO VB Strnadice, Vozidla, Foto ze služby, OZU