Přidali jsme na naše stránky počítadlo

Aktuálně uvidíte:

Kolik předmětů je umístěno v expozici OO VB Strnadice
Kolik je z toho předmětů týkající se SNB
Kolik www stránek je na našich internetových stránkách
Kolik fotografií obsahují naše www stránky

Počítadlo naleznete na spodní straně každé stránky