Přibyly fotografie předmětů

Vybavení OO VB Strnadice