Přes prázdniny jsme nezaháleli

a v expozici je již vystaveno 2132 dobových předmětů. Předmětů souvisejících se SNB je z toho 1301 a dalších 241 čeká na své vystavení v depozitáři.