Přibyly desítky fotek do Vybavení

Zejména pak do Návodů, Ostatních předmětů a Upomínkových předmětů