29.4.

Dnes jsme na poslední cestu přijeli zahoukat a našimi vozidly OO VB Strnadice “doprovodit” Pana nprap. Michala Staroveho na jeho poslední cestě. Jednoho ze zakladatelů Pohotovostní Motorizované Jednotky Praha, který se dožil krásných 93 let. Bylo nám ctí.

Na otevření Služebny OO VB Strnadice

jsme také slavnostně představili za přítomnosti zástupce vedení NOS PČR p. Jiřího Mergla, nejnovější přírůstky v podobě vozidel našich členů.
Jednalo se o vozidla Tatra 613 – doprovodného vozidla vládních kolon
Gaz 24 Volha kombi – nejčastěji používané vozidlo psovodů
Moskvič 412 – zástupce vozidel modrobílého období
Volha 21 – modrobílá, kdy bohužel kvůli počasí nebylo možné jej na představit na místě
a Motorový člun SPORT 100 – originální a původní člun VB ze Slapské přehrady

V rámci již III. školicího dne konaného v Neveklově bylo proškoleno 14 osob našeho “Klubového personálu”. Na školení byly opět promítnuty dva školící 16 mm filmy Krátkého filmu, které se týkaly především kázně, uniforem a taktice zásahu. Dále pak byli účastníci proškoleni ohledně sestavení, umístění a obsluhy radaru RAMER 3F. Byli také seznámeni s vybranými typy radiostanic a seznámili se také s jejich obsluhou. Seznámili se také s vývojem a obsahem kriminalistických kufrů B2, B50 a KT Brno, Fotokufrem a Fotopuškou. Před obědem proběhla i soutěž dvou dvojic při sestavování dvou radarů RAMER 3F najednou. Zvítězilo družstvo OO VB Jindřichův Hradec, které sestavilo radar za 6minut 20sekund. Družstvo OO VB Ústí nad Orlicí sestavilo radar za čas 8minut 20sekund. Poslední školicí blok se týkal rozlišení a obsluhy radiodispečerského pultu, kterým naše OO VB Strnadice disponuje v Retroautomuzeu Strnadice. Na závěr se účastníci seznámili s veškerým technickým příslušenstvím, kterým disponuje OO VB Strnadice.

20.4. se na vás těšíme. A to i na jízdě po okolí – 40km a našich stanovištích. Představíme i několik novinek z vozového parku OO VB Strnadice.