Přidány fotoalba

Výstava ministerstva vnútra
25 let práce SNB
BBZ Praha 1982
Memoriál vrchního strážmistra SNB Rudolfa Ciguly

Mnoho návodů

radiostanic, majáků, ale i jiných jako například radaru RAMER 3F si nyní můžete prohlédnout na našich stránkách.
Kompletní návody najdete v sekci NÁVODY

Přidáno

mnoho dobových fotografií ze služby a do vozidel, do Vybavení OO VB Strnadice a přidáno několik sekcí do Dobových publikací

V sekci Video

najdete pod našimi videoklipy minifilm z Retroautomuzea a naší služebny s názvem Zatčený 22.8.2020 (omluvte sníženou kvalitu);

Dále jsme přidali sekci Medailonky našich vozidel s odkazy na videa současných služebních vozidel SNB vlastněných členy Klubu a natočených naším technikem Jirkou Schottem;

V sekci O nás jsme rozšířili historii

Byly přidány fotografie

Do sekce Příslušnice

Do různých sekcí Vozidel

Do sekce Dobové foto

Do sekce Vaše foto ze služby

Byla přidána sekce Ústřední hudba FMV a publikace Záštita socialismu

Představujeme vám obsah

Všech čtyř kusů Kufrů kriminalistických techniků, které máme ve sbírkách – zelenočerných ze 70. let a hnědého ze 60. let více naleznete v sekci Ostatní předměty.