Škoda Forman

Lékařská služba Federálního Ministerstva Vnitra