11 PŘÍSLUŠNÍKŮ SNB A PS VB BYLO PROŠKOLENO 13.5.2023

11 PŘÍSLUŠNÍKŮ SNB A PS VB BYLO PROŠKOLENO 13.5.2023

V rámci dalšího školicího dne konaného tentokrát na střelnici Břeskáč nedaleko Jindřichova Hradce absolvovali příslušníci „Klubového personálu“ školení a tématické střelby. Na závěr převzali všichni účastníci opět Čestné uznání z rukou náčelníka OO VB. Tentokrát již 3. uznání v řadě ti, kteří se účastní pravidelně.

26 příslušníků SNB a PS VB bylo proškoleno 14.4.2023

V rámci školicího dne konaného v Neveklově bylo proškoleno 26 osob, tedy více než polovina našeho „Klubového personálu“. Na školení byly promítnuty dva školící 16 mm filmy Krátkého filmu, které se týkaly především kázně, uniforem a taktice zásahu. Dále pak byli účastníci proškoleni ohledně sestavení, umístění a obsluhy radaru RAMER 3F. Byli také seznámeni s vývojovými řadami radiostanic a alkoholtestrů a seznámili se také s jejich obsluhou. Poslední školicí blok se týkal rozlišení a obsluhy radiodispečerského pultu, kterým naše OO VB Strnadice disponuje v Retroautomuzeu Strnadice. Na závěr převzali všichni účastníci Čestné uznání z rukou náčelníka OO VB.

Zveme vás na otevření OO VB Strnadice do další sezóny –
5. výročí otevření služebny

18.2. NEJVĚTŠÍ MEZINÁRODNÍ HISTORICKÝ POLICEJNÍ SVATEBNÍ DOPROVOD

Těmito všemi slovy by se dala stručně popsat událost ze dne 18.2.2023

Den, kdy člen našeho klubu, předseda Muzea porevoluční policie z.s., vstoupil do svazku manželského, a jako aktivnímu sloužícímu policistovi a historikovi se sjelo na svatbu i mnoho přátel nejen od Policie ČR, ale i přátel historických sborů okolních států. Jednalo se tak zřejmě o největší mezinárodní svatbu s účastí kolegů policistů a to ještě navíc i s historickými vozy.

Přejeme mnoho štěstí na cestě budoucím společným životem.

Otevření OO VB Strnadice do další sezóny

15.4.2023 – 5 let OO VB STRNADICE – největší akce našeho Klubu a zároveň OO VB Strnadice tak jako každý rok. Celostátní setkání vozidel VB. Otevření OO VB Strnadice do další sezóny. Tentokrát přestavěná výstavní expozice s nyní již 3360 exponáty souvisejícími se SNB. Kompletně zprovozněný operační pult typu C i s radiostanicí Tesla ZS 31. Samozřejmě spojeno s otevřením Retroautomuzea, jízdou veteránů po okolí se soutěží, občerstvením po celý den, nárazovým trenažérem BESIP, náborovým stánkem POLICIE atd. (Možnost stát se členem OO VB Strnadice je stále aktuální.)

15.4.2023 Retroautomuzeum Strnadice

 

Přibyl

Návod na použití a údržbu pistole ČZ model 70

Dále pak nová operační mapa okolí našeho OO VB Strnadice s magnetickými symboly pro vyznačení poloh jednotek a vozidel na této operační mapě. O těchto magnetech jsme již psali a máme je vystavené i samostatně. Dále o nich pojednává i článek v Kriminalistickém sborníku.

Zahájili jsme spolupráci s:

Muzeum porevoluční policie z.s.

Tento spolek vznikl 1.1.2023. Ne náhodou je předseda Muzea porevoluční policie z.s. jedním ze zakládajících členů OO VB Strnadice a jeho i nadále aktivním členem. Více informací naleznete v naší sekci „Muzeum porevoluční policie“

Výstavní prostor OO VB Strnadice do nové sezóny 2023

byl kompletně přestavěn a předměty umístěny na nové výstavní regály.

Spolu s nimi přibyla do expozice i předloha sochy, která v roce 1990 byla zachráněna od popelnice v Bartolomějské ulici. Jedná se o předlohu bronzového odlitku  – torza příslušníka VB. Tento bronzový odlitek je dílem známého umělce Tibora Bártfaye, který toto dílo vytvořil v roce 1982. Bronzový odlitek je umístěn v Múzeu Polície v Bratislavě a předloha pro toto dílo právě v naší expozici.

V expozici přibylo i mnoho nových předmětů a oproti roku 2022 jejich počet narostl o skoro 500 kusů. Mezi nimi i známý modrobílý pouliční hlásič VB.

Naše již představená Budka VB byla nově osazena automatickým spouštěním semaforů, které jsou rovněž součástí expozic Retroautomuzea.

26.10.2022 Klub historie RAM Strnadice z.s.

podepsal

DOHODU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI S

NEZÁVISLÝM ODBOROVÝM SVAZEM POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Podpis Dohody o vzájemné spolupráci s Nezávislým odborovým svazem Policie České republiky bylo logickým krokem obou zúčastněných subjektů, kdy oba mají zájem na důstojné zachování a prezentaci historie tohoto bezpečnostního sboru.

Více informací a fotografie naleznete zde:

Dohoda o spolupráci s Klubem historie RAM Strnadice